Veelgestelde vragen

Beweging! Hoe dan ook, groot of klein, vroeg of laat. 
 • Het kan je bevrijden van belemmerende patronen, zowel privé als bedrijfsmatig of in je werk.
 • Het kan je helpen om in een gezonde verbinding te komen met je ouders, kinderen of andere familieleden.
 • Het kan je inzicht geven en beweging brengen in onverklaarbare gevoelens van angst, verdriet, woede, schuldgevoelens of het gevoel er niet bij te horen, of wanneer je veel weerstand ervaart in je leven.
 • Het kan je inzicht geven in (familie)conflicten en hoe daar op een gezonde manier mee om te gaan.
 • Het kan je duidelijkheid geven over je partnerrelatie.
 • Het kan je inzicht en een impuls geven in je eigen bedrijf, bedrijfsprocessen of werksituatie.
 • Het kan je helpen je (weer) verbonden te voelen met andere mensen en met het leven.
 • Het kan je helpen je (weer) verbonden te voelen met je potentieel.
 • Het kan je inzicht geven en beweging brengen in verslavingen.
 • Het kan je inzicht geven en beweging brengen wanneer je onrust voelt wanneer je niet werkt of niet weet wanneer je moet stoppen met werken. Zowel dagdagelijks, als is het algemeen.
 • Het kan je inzicht geven en beweging brengen wanneer je last hebt van vermoeidheid, burn-out klachten.
 • Als je last hebt van fysieke klachten of een chronische ziekte en nog niets echt geholpen heeft, kan een opstelling inzicht geven.
 • Het kan je helpen wanneer je last hebt van depressies, een psychische aandoening of suïcidale neigingen hebt en hier graag inzicht in wil krijgen.
 • Het kan je inzichten geven als lid van een samengesteld gezin, waarbinnen je spanningen en problemen ervaart.
 • Het kan verheldering geven als je al veel persoonlijk werk hebt verricht, maar het gevoel hebt nog niet echt bij de kern te zijn uitgekomen.
 • Wanneer je je zorgen maakt over je kind, kan een familieopstelling inzicht geven en beweging brengen in belemmerende patronen. Je kind hoeft niet zelf bij de opstelling aanwezig te zijn.
 • Wanneer je bent opgegroeid op een boerderij, of je voorouders -tot meerdere generaties terug- een boerderij hadden, kan een Familieopstelling bij Dieuwke | Veldwerk meerwaarde bieden.

Beweging! Hoe dan ook, groot of klein, vroeg of laat. 

 • Een Boerderijopstelling kan je helpen inzicht te geven in waarom het gaat zoals het gaat. Het maakt de onderstroom zichtbaar. 
  Bijvoorbeeld bij stroefheid binnen de bedrijfsvoering, bij bedrijfsontwikkeling, binnen het bedrijfsovernameproces bij het overdragen en/of overnemen, wanneer er belangrijke keuzes gemaakt moeten worden, binnen de interne samenwerking, bij samenwerking met de omgeving, etc. Ook als het juist heel goed gaat.
 • Bij bedrijfsovername, ook met terugwerkende kracht, kan rust en kracht geven bij overdragende partij en rust en kracht geven bij de overnemende partij.
 • Bij bedrijfsbeëindiging, ook met terugwerkende kracht of in de toekomst maakt vrij. Kan rust en kracht geven bij de stoppende partij en maakt de plek vrij.
  Gaat gepaard met een diepgaand afscheidsritueel en kan met terugwerkende kracht plaats vinden. 
 • Systemische onderzoek bij de start van het bedrijf kan inzicht geven en flow.
 • Voor, bij of na emigratie, ook met terugwerkende kracht generaties terug, kan je helpen om in een gezonde verbinding te komen met je land of plek van herkomst. En geeft daarmee inzicht en flow. 
 • Als gezonde APK kunnen je helpen inzicht te krijgen in datgene wat aandacht nodig heeft en flow brengen.
 • Kan je helpen toekomstige scenario’s te onderzoeken. Bijvoorbeeld om mogelijkheden – besluiten – investeringen – verschillende scenario’s – alternatieven – etc. op de onderstroom te testen.
  Bijvoorbeeld in relatie tot bedrijfsovername of (gevraagde) transitie.
 • In relatie tot product/dienst en markt/leden kan het je helpen creativiteit te openen en te activeren. Bijzonder snel fenomenologisch markt- of ledenonderzoek!
 • Kunnen inzicht geven in het potentieel van de boerderij, het bedrijf of de organisatie. Wat wil het evolutionair geweten?
 • Multistakeholders of landschapsopstellingen kunnen inzicht geven in de bedrijfsvoering/projecten in relatie tot multistakeholders en/of de omgeving.
 • Maatschappelijke opstellingen kunnen inzicht geven in maatschappelijke vraagstukken.
 • Systemische inzichten kunnen je helpen wijze keuzes te maken voor of binnen je bedrijf of organisatie.

Nee, dat hoeft helemaal niet. Jij, met jouw vraag is voor mij het uitgangspunt van de opstelling.

Het kan prima om samen met een familielid te komen naar een familieopstelling. Het kan steunend zijn en verhelderd werken om de opstelling van, en met elkaar, mee te maken. Als je samen met een familielid komt, kunnen beiden (indien gewenst) een eigen opstelling krijgen, wat nog meer inzicht in de familie-dynamieken kan geven.
Wat belangrijk is, en een leidraad kan zijn, is of de aanwezigheid van de ander ontspannend, of juist verkrampend werkt. Het is namelijk van belang dat je alles kan uiten dat geuit wil worden, en dat de ander daarin geen belemmering vormt. Je kunt dit dan ook altijd zelf het beste navoelen en beslissen.

Voor een familieopstelling is het belangrijk dat je een vraag hebt, maar je vraag hoeft niet duidelijk of helder te zijn. Al kan je op dat moment geen woord uitbrengen, het maakt voor de opstelling zelf niet uit.

Voor een Boerderijopstelling is het belangrijk dat de vraag helder is. Ik kan je eventueel als begeleider helpen te formuleren.  

Ja, dat begrijp ik hélemaal. Het ís ook super spannend.

En juist díe spanning kan zo prachtig voor je gaan werken. Het vergt soms wel wat moed om een (eerste) stap naar een opstelling te zetten.

En ook als je geen spanning voelt, maar wel voelt dat je graag een opstelling wilt doen, is dat helemaal in orde. 

Wanneer je voelt, ‘Hé, een Boerderijopstelling zou heel waardevol zijn voor mijn klanten of leerlingen.’ Voel je vrij om ze te verwijzen naar Dieuwke | Veldwerk. 

En wanneer je er nog nooit van gehoord hebt en nieuwsgierig bent. Uiteraard ben je te allen tijde zelf van harte welkom om een Familie- of Boerderijopstelling bij te wonen. Jezelf opgeven als vraaginbrenger of deelnemer is eigenlijk de enige manier om te ervaren hoe het werkt. 

Ook biedt Dieuwke | Veldwerk de 1-daagse Workshop Boeren; Systemisch benaderd aan. Zie Aanbod. 
Deze is individueel te volgen maar ook aan te vragen als team, organisatie of collectief. Informeer vrijblijvend naar de mogelijkheden. 

 

Voorbereiden op een Familieopstelling is niet nodig.

Het kan voor jezelf helpen op onderzoek uit te gaan naar feiten in de bloedlijnen van je familie of in de geschiedenis van de boerderij.

Klik hier voor een lijst met vragen die relevant kunnen zijn voor jouw (familie)systeem. Het is niet nodig overal antwoord op te hebben. Mogelijk voel je beweging wanneer je met de vragen bezig bent.

Het is niet nodig de eventuele antwoorden vooraf met mij te delen.

Het is ook niet nodig de eventuele antwoorden te delen tijdens de opstelling wanneer je dat niet wilt. Jij bepaalt wat je deelt en wat niet. Dat maakt voor de opstelling zelf niet uit.

Bij een familiebedrijf/boerderij kan het helpen op onderzoek uit te gaan naar feiten in de bloedlijnen van je familie of in de geschiedenis van de boerderij.

Klik hier voor een lijst met vragen die relevant kunnen zijn voor jouw systeem en dat van de boerderij.

Eén opstelling kan 5 minuten tot ongeveer 2 uur duren. Dat is verschillend. Ik begeleid alleen het proces tijdens de opstelling. Het vervolgens indalen van een inzicht en/of een beweging uit een opstelling is een proces, en dat proces heeft tijd nodig. En ook dat is verschillend.

Eén opstelling kan voldoende zijn. Daarnaast, wanneer je voelt dat je weer een opstelling wilt doen; er zijn werkelijk geen grenzen en kan je je zo vaak inschrijven als je wilt. 

Nee, voor zowel het inbrengen van een vraag als voor deelname is geen enkele ervaring nodig. Ik neem je mee het ‘veld’ in, iedereen kan het en iedereen is welkom.

Wanneer je je aanmeldt als deelnemer, kan het zijn dat je in de opstelling(en) uitgenodigd wordt als representant. 
Uiteraard kan je hier ter plekke altijd ‘nee’ op zeggen, dat is helemaal in orde en maakt voor de opstelling niets uit. 

Een opstelling is een dynamisch soort ‘tableau vivant’ waarin de leden van een (familie)systeem worden gerepresenteerd door personen die zich daarvoor op dat moment beschikbaar stellen: de ‘representanten’. De opgestelde personen zijn dus niet de echte (familie)leden van een systeem. De begeleider begeleidt de opstelling.

Het bijzondere van opstellingen is dat representanten niets hoeven te kunnen of te weten. Sterker nog, hoe minder ze weten, des te beter het vaak werkt.
Wanneer je als representant uitgenodigd wordt om een plek in de ruimte te vinden, word je ‘bewogen’. Het is moeilijk voor te stellen als je dat nog nooit ervaren hebt, maar dat is wat er gebeurt. Je wordt bewogen naar een bepaalde plek toe (of je blijft bewegen), je kan naar de grond getrokken worden, je kan gaan wankelen, allerlei emoties ervaren (verdriet, boosheid, angst). 
Ook kan je ineens iets weten over een andere representant of over het (familie)systeem wat je onmogelijk kón weten… je ervaart dus via je lichaam en je geest. 
We weten niet hoe het mogelijk is dat dit zo werkt. Ik vind dat niet belangrijk, ik ervaar dat het werkt. Belangrijk is nog om te realiseren dat iedereen dit kan én dat het ongevaarlijk is. Ook al kun je veel ervaren tijdens het representeren, wanneer je weer ‘uit de opstelling stapt’ is het voorbij. Wanneer je dan toch nog het één en ander blijft voelen, zijn dat bijna altijd je eigen thema’s die mee resoneren, en dus van jou zijn. En dat is altijd een cadeautje.

 

Representant zijn is sowieso een bijzondere ervaring die ook bij jezelf het één en ander in beweging kan brengen.

Ik ben ervaren in het begeleiden van opstellingen met mensen en organisaties en ik heb de veiligheid en integriteit van de alle deelnemers hoog in het vaandel staan. Dit is opgenomen in de Algemene Voorwaarden.

Ik garandeer dat alles wat in persoonlijk vertrouwen door de deelnemers tijdens de opstellingen en begeleiding gedeeld wordt, met het grootste respect en vertrouwen wordt behandeld en dat ik een zwijgplicht hanteer. Niets wordt naar buiten gebracht of besproken met derden. 

Daarnaast blijft iedere deelnemer te allen tijde zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen welzijn.

Ook verwacht ik van alle deelnemers dat met de persoonlijke informatie die gedeeld wordt en de processen die zich gedurende de opstellingen afspelen, integer wordt omgegaan en er niet met derden over gesproken wordt. Dat is privé. Uiteraard is iedereen volkomen vrij om zijn of haar eigen processen en ervaringen te delen met anderen.

Mijn ervaring is dat samen opstellingen doen binnen een groep diep verbindend werkt en wanneer we dat ervaren eventuele zorgen over veiligheid en privacy verdwijnen.

Mensen die leven en werken op een boerderij of daaraan gerelateerd hebben de mogelijkheid een individuele Familie- of Boerderijpstelling aan te vragen bij Dieuwke | Veldwerk > ‘Systemisch Veldwerk op jouw Boerderij’. 
Aanvragen voor overige individuele Familieopstellingen verwijs ik met liefde door naar collega’s.

Het indalen van een inzicht en/of een beweging uit een opstelling is een proces, en dat proces heeft tijd nodig. Ik begeleid alleen het proces tijdens de opstelling zelf. 
Wanneer je vragen of opmerkingen hebt kan je te allen tijde een mailtje of belverzoek sturen naar Dieuwke | Veldwerk.

Jazeker! Mijn ervaring is dat systemisch onderzoek middels opstellingen lopende processen kan verhelderen en bekrachtigen. 
Systemisch werk gaat direct naar de kern. Het zou kunnen dat (langere) trajecten daarna niet meer nodig zijn. 

Ja, dat kan. Het kind hoeft niet bij de opstelling aanwezig te zijn. Wanneer je toestemming hebt van de andere ouder kunnen we in beide oudersystemen van het kind kijken.

Ja en nee, vanaf 15/16 jaar kan je zelf een vraag inbrengen. Verder kan je in iedere fase van je leven een opstelling doen. Naast die van jezelf, kan je ook de weg vrij maken voor eventuele kinderen of kleinkinderen. 

Nee, dat is niet mogelijk. Neem even contact op met Dieuwke | Veldwerk via info@dieuwkeveldewerk.nl en stuur een belverzoek. 

Jazeker! In ieder fase van je leven en in iedere fase van jezelf in relatie tot het bedrijf kan je opstellingen doen. Een diepgaand afscheidsritueel behoort tot de mogelijkheden binnen Boerderijopstellingen. Jijzelf, de plek en het hele systeem kunnen daarbij gebaat zijn, het maakt de weg vrij.   

Wanneer je niet in de gelegenheid bent een fysieke bijeenkomst bij te wonen, biedt Dieuwke | Veldwerk ook online-opstellingen aan via Zoom. Informeer naar de mogelijkheden. 

De kracht van Familie- en Boerderijopstellingen zit in het moment. Dieuwke | Veldwerk gaat direct naar de kern.
Een intake- of kennismakingsgesprek is niet nodig.  

De kracht van Familie- en Boerderijopstellingen zit in het moment. Dieuwke | Veldwerk gaat direct naar de kern.
Een verslag is niet nodig. 

Dieuwke | Veldwerk neemt maatregelen die gebaseerd zijn op het actuele advies van het RIVM en gaat er van uit dat ieder zijn of haar eigen verantwoordelijkheid neemt over zijn of haar eigen welzijn en gezondheid. 

Check de Algemene Voorwaarden bij annuleringen of verplaatsingen. 

Het is mogelijk deel te nemen aan online-opstellingen.