Welkom bij Dieuwke | Veldwerk

Ik ben Boerin. En Systemisch procesbegeleider. 
Systemisch werk, en in het bijzonder opstellingen, zijn voor mij een logische, integere en bovenal praktische en snelle manier om naar onszelf en naar de systemen waarin we bewegen te kijken. 
Oordeelloos, meedogenloos. 

Ik begeleid Familieopstellingen, Boerderijopstellingen en Themaopstellingen en verzorg workshops voor een eerste kennismaking met de theorie van systemisch werk. Binnen Dieuwke | Veldwerk combineer ik boerenverstand met het ambacht van systemisch werk. 

Ik ben van waarde bij vraagstukken over jezelf, kinderen, relaties en werk en rondom bijvoorbeeld (familiaire) bedrijfsovername, stroefheid binnen de bedrijfsvoering of samenwerking, bij onderzoek naar verschillende bedrijfsscenario’s, (gevraagde) transitie of bij maatschappelijke vraagstukken.

Ik help zichtbaar maken wat er op dat moment in de onbewuste onderstroom kan spelen. Wat zegt die onderstroom? Wat wil er gezien worden? Wat zegt het systemische veld? 
Het systemisch onderzoeken van vraagstukken gaat direct naar de kern. Gewoon, binnen die ene opstelling, in het moment. Geen intake. Geen verslagen. Geen dure trajecten.  

Ik heb ten diepste mijn eigen familiesysteem aangekeken, de geschiedenis van onze boerderij, de plek waar ik geboren ben en nu boerin mag zijn, het landbouwsysteem waarin ik ben groot gebracht. Mét de bijbehorende, onbewuste, dynamieken en patronen. De spiegels in mijn leven waren -en zijn- rijkelijk aanwezig. Systemisch werk bewoog me naar mijn eigen unieke plek.
En vanuit mijn eigen unieke plek, voel ik rust en kracht. 
Rust bij wat er is in de wereld.
Kracht om ten volle mijn potentieel te benutten voor datgene wat ik te doen heb.
Dieuwke | Veldwerk is ontstaan uit de grond, van mijn hart. En mijn verhaal moest geschreven. 

Ik geniet van dit veldwerk en word iedere keer weer opnieuw geraakt door de verlichting en kracht die systemische inzichten en/of interventies kunnen geven bij mensen en organisaties. 
Het werkt diep verbindend, in alle lagen van de samenleving. 

Dieuwke | Veldwerk - Dieuwke Verstraten-Ketelaars

Dieuwke | Veldwerk is ontstaan
uit de grond,
van mijn hart.