Inzoomen (=analyseren) betekent iets uit elkaar halen om het te begrijpen. Uitzoomen (=systemisch kijken) betekent iets plaatsen in de context van een groter geheel.

Fritjof Capra

Systemen zijn als een geschiedenisboek dat alle geschiedenis vermeld wil hebben. Wanneer we een bladzijde uit onze geschiedenis willen scheuren, wordt een volgende generatie in dienst genomen om die bladzij weer in beeld te brengen.

Bibi Schreuder

In weerstand zit de schoonheid van trouw verborgen.

Barbara Hoogenboom

Systemisch werk

Check mijn antwoorden op de veel gestelde vragen.

Wat is nou Systemisch? 

De Duitse Bert Hellinger ontwikkelde de methode Familieopstellingen en de basis voor verder systemisch werk. Hij ontdekte door op deze oordeelloze, fenomenologisch manier naar familiesystemen te kijken, dat er verschillende systeemkrachten zijn die ons gedrag half bewust en onbewust beïnvloeden. Bert Hellinger beschreef die krachten als gewetens. Ook wel overlevingsmechanismen genoemd.

 • Persoonlijke geweten. 
  Het persoonlijk geweten waakt over het overleven van het individu of eenheid. Bewust. Binnen het persoonlijk geweten is er bewustzijn van: erbij horen, eerlijke uitwisseling en ordening. 
 • Systeem geweten. 
  Het systeem geweten waakt over het voortleven van de kudde, een systeem als geheel en creëert patronen die zorgen voor stabiliteit, continuïteit, en voorspelbaarheid. Onbewust. Het systeem-geweten stijgt boven individuen en hun belangen uit. Er is geen oordeel, geen goed of fout.  
 • Evolutionair geweten: 
  Een kracht die hele samenlevingen in beweging brengt en patronen kan ontwrichten. Bewust. De evolutionaire kracht is de toekomst die op ons afkomt, die schept én vernietigt. Het vertelt wat klaar is en waar potentieel ontstaat.

En zoals we in de basis naar familiesystemen kunnen kijken, zo kunnen we ook naar andere sociale systemen kijken. 
Systemen zijn netwerken van mensen en elementen met onderlinge verbindingen en dynamieken. Systemen maken ook altijd deel uit van andere en grotere systemen. Bijvoorbeeld een gezin is een systeem, een boerderij, een school, een organisatie, een vereniging, een sector, een streek, een land, ons lichaam. 

Binnen die gewetens, overlevingsmechanismen, is een aantal natuurlijke wetten werkzaam, de werkingen. 

 • Heel & Compleet.
  Deze werking bepaalt wie of wat bij ons en onze geschiedenis horen. Het gaat over wie of wat buitengesloten of juist ingesloten wordt. Wie of wat erkenning nodig heeft om het systeem als geheel goed te laten functioneren.
 • Uitwisseling.
  Deze werking gaat over de uitwisseling in nemen & geven. Een te grote onbalans creëert schuld en neemt energie weg. Behalve tussen ouders en kinderen. Kinderen nemen, ouders geven.
 • Eigen plek & Ordening.
  Deze werking streeft ernaar dat er tussen de delen van een systeem een (natuurlijke) ordening is die rust en helderheid geeft. Het schept de voorwaarden voor welbevinden en flow.

Onbewuste patronen zijn reacties van het systeem wanneer een van de werkingen in het systeem in de knel is gekomen. Bijvoorbeeld doordat er iets of iemand onbewust wordt buiten gesloten, doordat er een niet-ingeloste schuld is, of doordat de ordening verstoord is geraakt. Het heeft invloed op de dynamiek. 
Patronen werken krachtig en kunnen ons ver brengen. Maar soms kunnen we onbewuste patronen als problemen gaan ervaren, als gedoe. Systemisch gezien kunnen problemen waardevolle spiegels zijn. Welke onbewuste loyaliteiten zijn er werkzaam? Vanuit het systeem geweten zijn ‘problemen’ oplossingen en willen ze vaak alleen maar gezien en erkent worden.
En soms, soms heeft iets ook gewoon zijn bestemming bereikt. 

Persoonlijk geweten be-dekt.
Systeem geweten ont-dekt.

Systemisch werk
 

De methodes Familieopstellingen, Organisatieopstellingen, Boerderijopstellingen en ander Systemisch werk kunnen deze onbewuste dynamieken en patronen in de diepte inzichtelijk maken. Oordeelloos, meedogenloos. 
Inzicht geeft rust, verbinding, beweging & kracht. 
Steeds meer mensen en organisaties ervaren de verlichting en kracht van systemisch werk.

‘Veranderen begint met de wereld te nemen zoals die is.’ 

Boerderijopstellingen

Het familiesysteem (jijzelf), het organisatiesysteem (bedrijf) en de plek (grond) zijn op een boerderij in en in met elkaar verweven. En lijken onbewust meer invloed te hebben op elkaar, op ons persoonlijke leven en op de voortgang en ontwikkeling van onze boerderij dan we vaak denken.

Binnen Dieuwke | Veldwerk ontvouwde Boerderijopstellingen zichzelf. Een Familieopstelling en Organisatieopstelling in één, met daaraan toegevoegd de Plek als wezenlijk derde element. Boerderijopstellingen maken de onbewuste onderstroom zichtbaar.

De term ‘boerderij’ is voor mij heel & compleet. Toen ik me weer kon verbinden met de ziel van ons agrarisch bedrijf, voelde ik ons agrarisch bedrijf weer ‘onze boerderij’ worden.

En wat zou het betekenen voor datgene wat voortkomt uit onze boerderij -de vitaliteit van de grond, de planten, de dieren, ons voedsel en onze diensten-, als het systeem van onze boerderij heel & compleet is, nemen en geven in balans zijn en alles en iedereen zijn of haar eigen plek inneemt?
En in onze relatie met anderen? 

Boerderij:

 

Boerderijopstellingen - Dieuwke | Veldwerk Verstraten-Ketelaars