Dieuwke Verstraten-Ketelaars (1981)

Mijn naam is Dieuwke.
En ik ben er gewoon.

Dieuwke
Feitelijk is het niet meer dan dat. En omdat je waarschijnlijk op deze pagina terecht bent gekomen om toch iets meer over me te weten te komen, bij deze.
Als (boeren)dochter, echtgenote, moeder van drie kinderen, boerin, systemisch procesbegeleider, nog zo veel meer en bovenal mezelf, maak ik continu deel uit van iets groters, systemen, en neem ik een plek in. Met al haar bijbehorende, onbewuste dynamieken en patronen. En ik ben als boerendochter ook nog eens 12 jaar bedrijfsopvolger geweest. Formeel dan. De informele jaren daarvoor niet eens meegerekend.


Voedselsysteem
Als kind wilde ik boerin worden en ik volgde de opleiding Dier- en Veehouderij aan HAS Den Bosch. Een lekker praktische en bovenal brede opleiding. Bodem, plant, dier, bedrijf, sector, markt; van molecuul tot en met het internationale handelsbeleid kwam bijna het hele voedselsysteem aan bod. Biologie en economie met elkaar verweven. Het kleine groot en het grote klein; ik vond het allemaal even interessant.
Een stukje landbouwgeschiedenis, maatschappelijke discussie; het waren eigenlijk vooral díe onderwerpen waarin ook onze menselijke bewegingen centraal stonden, waar mijn hart net ietsje sneller van ging kloppen.

Boerin
Een enerverend stagejaar zette mijn wereldbeeld, en in het bijzonder dat van landbouw, volledig op zijn kop. Parallel aan de ontwikkeling van de menselijke beschaving, hebben we als mensen ooit ingegrepen in de oeroude, circulaire voedselketen. En al onze bewegingen hebben blijkbaar geleid naar precies datgene wat er nu is.  
Wat is nou míjn plek? Wat is nou míjn plek als boerin? Wil ik nog wel boerin worden?
Werkelijk doorgaans gelukkig, gezond en dankbaar stuitte ik in perioden in mijn leven op verwarring, leegte, vermoeidheid of weerstand.
Wat maakt nou dat ik doe wat ik doe? Wat maakt nou dat ik denk wat ik denk? En wat maakt nou dat ik laat wat ik eigenlijk te doen heb?

Verbinding, kalmte & kracht
Tijdens mijn eerste ervaring met systemisch werk, viel voor mij alles op zijn plek. Het maakte een onderstroom zichtbaar waarvan ik wist dat die er was, en waar ik van kinds af aan altijd naar op zoek was geweest.  
Ik heb ten diepste mijn eigen familiesysteem aangekeken, de geschiedenis van onze boerderij, de plek waar ik geboren ben en nu boerin mag zijn, het landbouwsysteem waarin ik ben groot gebracht. Met de bijbehorende dynamieken en patronen die daar uit volgden. De spiegels in mijn leven waren -en zijn- rijkelijk aanwezig.
Inzicht, erkenning, acceptatie en systemisch bewustzijn bewogen me naar mijn eigen unieke plek om, me van daaruit weer diep verbonden te voelen met mijn wortels, met het leven zelf. 
En vanuit mijn eigen unieke plek, voel ik kalmte en kracht. 
Kalmte bij wat er is in de wereld.
Kracht om ten volle mijn potentieel te benutten voor datgene wat ik te doen heb.

Systemisch werk
Ik beschouw het begeleiden van mensen in het systemische veld als een ambacht. Een ambacht welke ik heb mogen ontwikkelen bij stuk voor stuk inspirerende leermeesters. Door ten diepste mijn eigen processen aan te gaan, veelvuldig representant te zijn geweest en samen te werken met collega’s.
Ik ben gecertificeerd familieopsteller en organisatieopsteller.
En ik blíjf leren. Door het leven zelf, door de mensen om mij heen, door de natuur -wij zíjn de natuur-, het systemisch werk waarin ik begeleid, door aan te sluiten bij collega’s en door boeken te lezen die mij voeden.

Stilte
En ik leer alleen maar door telkens naar binnen te keren, diep in mezelf, iedere keer weer.
We komen uit dezelfde bron.
Dieuwke | Veldwerk komt uit de grond, van mijn hart. Het was er eigenlijk altijd al.
Vanuit stilte ben ik mijn verhaal aan het schrijven. Het moet verteld. 
En het begeleiden van ‘Boerderijopstellingen’ en de systemische reis ‘Nourished Roots’ ontvouwden zich zelf.
Het kleine groot en het grote klein.

In stilte vind je het absolute, in actie het uiterlijke leven. Ze komen uit dezelfde bron.