Ervaring

Systemisch Procesbegeleider

Dieuwke | Veldwerk

Eigenaar | Boerin

Melkveehouderij de Beemd VOF

Voorzitter Medezeggenschapsraad

OBS Uilenspiegel

Coach

Mevrouw de Boer

Bestuurslid Dagelijks Bestuur

BAJK (Brabant Agrarisch Jongeren Kontakt)

Docente Veehouderij

Helicon Opleidingen MBO Helmond

Lid Werkgroep Internationaal

NAJK (Nederlands Argrarisch Jongeren Kontakt)

Medewerker melkveebedrijf 

Verschillende melkveebedrijven – Freelance
Kenya, Australia en New Zealand

Stagiaire

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Stagiaire

Vakgroep Melkveehouderij LTO Nederland

Opleiding

Miriam Lancewood and Jennifer Brisk, Bulgaria

Sing in the Wild

Bert Hellinger Instituut

Verdiepingsopleiding Systemisch Interventieschap en

Begeleiderschap met Paarden, gecertificeerd. 

African Constellations

Masterclass Roots of systemic work in the Zulu culture

Instituut voor Systemisch Werk

De Kracht van Rituelen

Bert Hellinger Instituut Nederland

Workshop Familiebedrijven

Miriam Lancewood and Peter Raine, Bulgaria

Philosophy in Nature

Instituut voor Systemisch Werk

Life Integration Process (LIP)

Bert Hellinger Instituut Nederland

Training Online Systemisch Werk

Bert Hellinger Instituut Nederland

Cursus Hanteren van trauma

Jan Jacob Stam

Masterclass Organisatieopstellingen

Jan Jacob Stam

Masterclass Movements of Transformation

Jan Jacob Stam

Workshop Potentieel

Instituut voor Systemisch Werk

Organisatieopstellingen begeleiden, 

gecertificeerd

Instituut voor Systemisch Werk

Jaaropleiding Familieopstellingen begeleiden,

gecertificeerd

Wonder Boven Wonder

Leerweg ‘De Kunst van het Opstellen’

Volkuniversiteit Boekel-Venhorst

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)

RURALpro

RURALpro Training Course, Schlierbach , Austria

Stoas Wageningen

Pedagogisch Didactisch Getuigschrift,
Educatie & kennismanagement groene sector

HAS Hogeschool

Bachelor of Applied Science (B.A.Sc.), Dier- en Veehouderij

Alles wat groeit en bloeit,
gebeurt in stilte.

Dieuwke | Veldwerk - Dieuwke Verstraten-Ketelaars